Giỏ hàng
Thông tin về khóa học

Sử dụng Coaching OFFLINE (khai vấn tâm lý OFFLINE) giúp chúng ta tăng tương tác trực diện đối với các Master Coach. Vấn đề sẽ được nhìn nhận và đánh giá thực tế nhất, đồng thời đưa ra các giải pháp, lộ trình phù hợp giúp bạn đạt được kết quả mong muốn.

Coaching Offline

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !
Facebook Youtube Top