Giỏ hàng
Thông tin về khóa học

Thế mạnh của Coaching ONLINE (khai vấn tâm lý ONLINE) là giúp chúng ta linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian, dễ dàng chia sẻ những vấn đề khó nói hoặc thiếu tự tin khi đối diện với người khác, tăng tính chủ động mà vẫn đảm bảo hiệu quả cho khách hàng.

Coaching Online

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !
Facebook Youtube Top