Chuyên mục: Nhân vật & Sự kiện

  Nhân vật & Sự kiện

  Quy tắc hoạt động của NBB Coaching Club

  Quy tắc hoạt động của NBB Coaching Club

  Câu chuyện về sự ra đời của NBB Coaching Club

  Câu chuyện về sự ra đời của NBB Coaching Club

  Cách theo đuổi con đường và sự nghiệp lan tỏa NLP

  Cách theo đuổi con đường và sự nghiệp lan tỏa NLP

  Từ đâu các coach hội tụ ở NBB Coaching Club

  Từ đâu các coach hội tụ ở NBB Coaching Club

  MC Cafe sáng Minh Hà – Nữ phó chủ tịch tâm huyết của NBB Coaching Club

  MC Cafe sáng Minh Hà – Nữ phó chủ tịch tâm huyết của NBB Coaching Club

  Con đường đến với NBB CC của Thạc sỹ Y tế công cộng Nguyễn Minh Diệu

  Con đường đến với NBB CC của Thạc sỹ Y tế công cộng Nguyễn Minh Diệu

  Buổi sinh hoạt của NBB CC

  Buổi sinh hoạt của NBB CC

  Chia sẻ của khách hàng khi đến với buổi Coaching của NBB Coaching Center

  Chia sẻ của khách hàng khi đến với buổi Coaching của NBB Coaching Center

  Làm gì để trở thành một Coach tuyệt vời

  Làm gì để trở thành một Coach tuyệt vời

  Ai nên đến với chúng tôi? Đến với NBB Coaching Club

  Ai nên đến với chúng tôi? Đến với NBB Coaching Club

  Chia sẻ câu chuyện khách hàng của NBB Center Club

  Chia sẻ câu chuyện khách hàng của NBB Center Club

  Chủ tịch NBB Center – NLP Trainer/Master coach Hà Thu Trang và chặng đường theo đuổi niềm đam mê NLP

  Chủ tịch NBB Center – NLP Trainer/Master coach Hà Thu Trang và chặng đường theo đuổi niềm đam mê NLP